Aktualnie trwa XI edycja programu.

Dane kontaktowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji – p. Marta Mikołajczyk

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

tel: 22 531 04 55

e-mail: tdts@uodo.gov.pl

© UODO 2017-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.